Privacy statement

WomensLux conformeert zich aan de Wet op de Privacy. Zij respecteert de privacy van haar klanten en gebuikers. WomensLux verbindt zich de gegevens van haar klanten vertrouwelijk te behandelen, uitsluitend te gebruiken voor het afwikkelen van bestellingen en om u te informeren over nieuws bij WomensLux.

WomensLux heeft geen toegang tot uw betaalgegevens die bij onze service provider worden verwerkt. WomensLux zal nimmer uw gegevens aan derden ter beschikking stellen, verkopen of op andere manier openbaar maken. Slechts na een gerechtelijk bevel zal zij gegevens aan de autoriteiten verstrekken, of een door de rechter aangewezen partij.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het gebruik van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen via: info@womenslux.com